0
  • Cosul de cumparaturi este gol.

Subtotal: 0.00RON

Total Comanda: 0.00RON

Finalizare

Politica de confidentialitate

SC Wild Inga SRL, denumită generic în cele ce urmează și Wild Inga, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului www.wild-inga.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.

Wild Inga își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.wild-inga.ro, precum și prezenta Politică de confidențialitate si Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru site-ul www.wild-inga.ro și pentru care Wild Inga are calitatea de autor/proprietar/administrator.

DEFINIȚII

a. date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Wild Inga poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Pentru a putea cumpăra de pe www.wild-inga.com, este necesară înregistrarea pe acest website. Contul este editabil, datele putând fi modificate sau şterse în orice moment.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

• Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.

• Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.

• Pentru a ne ajuta să cream și sa publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.

• Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

Wild Inga colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul site-ului, inclusiv adresa IP de la care site-ul este vizitat. Wild Inga poate folosi în cadrul site-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

• Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.

• Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

Wild Inga poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale Wild Inga și ale site-urilor sale web, sau (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Wild Inga nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.wild-inga.com.

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul www.wild-inga.com implică:

Formularele de plată online prezentate dumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție eCommerce vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.wild-inga.com în următoarele scopuri:

• facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;

• livrării acestora;

Wild Inga nu colectează date pentru plățile online. Plățile online sunt efectuate prin servicii de tip “third party” precum Plationline.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plătile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce prin intermediul site-ului www.wild-inga.ro vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către S.C. WILD INGA S.R.L., în calitatea acestuia de operator de date cu caracter personal din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la numărul 30318.

UTILIZAREA DATELOR STATISTICE ȘI DATELOR ANONIME

Wild Inga poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

• realizării de analize/rapoarte;

• realizării de informări;

• publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către Wild Inga

SECURITATEA DATELOR COLECTATE

Wild Inga utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverul pe care site-ul este găzduit este protejat de acces fizic și la distanta limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

LEGISLAȚIE: PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidențialitate se supune legislației române, respectiv prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în mediul online.

Wild Inga are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizează. Ca o garanție a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor:

· dreptul la informare (art. 12);

· dreptul de acces la date (art. 13);

· dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14);

· dreptul de opoziție (art. 15);

· dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

· dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

DREPTUL LA INFORMARE (art. 12)

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute în mod direct de la persoana vizată, Wild Inga are obligația de a furniza către acesta următoarele informații:

a. Identitatea operatorului și, dacă este cazul, identitatea reprezentantului acestuia.

b. Scopul în care operatorul se folosește de datele cu caracter personal.

c. Informații adiacente legate de destinatarii/ categoriile de destinatari ai datelor.

d. Informații a căror furnizare este impusă de prin dispoziție a autorității de supraveghere.

În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, daca este cazul; scopul în care se face prelucrarea datelor; informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective: a. identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b.scopul în care se face prelucrarea datelor; c. Informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; d. orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

DREPTUL DE ACCES LA DATE (art.13)

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Wild Inga, printr-o cerere scrisă, confirmarea faptului că datele personale nu sunt și nu au fost prelucrare, precum și următoarele informații:

a. Informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele.

b. Comunicarea datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor.

c. Informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă.

d. Informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

e. Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Operatorul Wild Inga este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE INTERVENȚIE ASUPRA DATELOR (art. 14)

Orice persoană vizată are dreptul de a obține, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată:

a. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

b. Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001.

c. Notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul Wild Inga este obligat să comunice măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE OPOZIȚIE (art. 15)

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE (art. 17)

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a. Retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitate a, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b. Reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute mai sus.

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚIEI (art. 18)

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent și ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu același conținut către operator. Dacă plângerea este găsită ca fiind întemeiată, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ștergerea parțială sau integrală a prelucrării datelor și poate să sesizeze organele de urmărire penală sau să intenteze acțiune în justitie.Decizia trebuie motivată și se comunică părților interesate în termen de 30 de zile de la data plângerii.